מעבר בטאבים
איך אפשר לעבור לעמוד גמרא אחר בלא לסגור את העמוד הנוכחי?
מעל עמוד הגמרא המוצג משמאל מופיע סימן + בסמוך ללשונית הכרטיסייה של העמוד הנוכחי. לחיצה על סימן הפלוס תפתח כרטיסייה חדשה ובה ניתן לעבור לעמוד גמרא אחר, תוך שבכרטיסייה הראשונה נשאר המיקום הראשון.

עשוי לעניין אותך....

1.

בחלקו השמאלי של המסך
מוצג דף הגמרא המבוקש,
בו ניתן ללחוץ ולבחור בכל
קטע וקטע בגמרא,
רש”י או תוס’.