דפדוף בתוצאה
איך אפשר להמשיך מהקטע של דברי המפרש אל הספר כולו, לדפדוף רגיל?
לחיצה כפולה על קטע המפרש תפתח אותו בחלון קדמי נפרד, ותאפשר צפייה בעמוד במלואו, עם אפשרות ניווט לעמודים קדימה ואחורה.

עשוי לעניין אותך....

1.

בחלקו השמאלי של המסך
מוצג דף הגמרא המבוקש,
בו ניתן ללחוץ ולבחור בכל
קטע וקטע בגמרא,
רש”י או תוס’.