חדש ב'מפרשי האוצר'

ו’ תשרי תשפ”א: | 24.9.2020

בעקבות הסגר ומתוך הערכה ללומדי התורה, נתקבלה החלטה בהנהלת ‘אוצר החכמה’, לפתוח את ‘אוצר החכמה המקוון ואת ‘מפרשי האוצר’ לרשות הציבור – חינם אין כסף. השירות החינמי ינתן בעז”ה עד ראש חודש חשון תשפ”א 19/10/20. אנא הפיצו בשורה זו לזיכוי הציבור.