חדש ב'מפרשי האוצר'

כ”ב תמוז תש”פ: | 14.7.2020

לקוחות מפרשי האוצר שימו לב: עדכון ראשון למפרשי האוצר קיים באתר. בעדכון זה תוקנו באגים ונוספו המסכתות הבאות: ראש השנה, סוכה, עבודה זרה וזבחים וכן השלמנו את העבודה על מסכת עירובין. הודעה במייל נשלחה ללקוחות (אם לא קבלתם את ההודעה, יתכן שהיא נמצאת תחת הלשונית ‘קידום מכירות’). להורדת העדכון לחצו כאן

1.

בחלקו השמאלי של המסך
מוצג דף הגמרא המבוקש,
בו ניתן ללחוץ ולבחור בכל
קטע וקטע בגמרא,
רש”י או תוס’.