שלב א: השקה. אדר תש”פ

יוני רוטנברג, אתנחתא - בשבע

י"ח בשבט תש"פ | 13.2.2020

1.

בחלקו השמאלי של המסך
מוצג דף הגמרא המבוקש,
בו ניתן ללחוץ ולבחור בכל
קטע וקטע בגמרא,
רש”י או תוס’.